15/03/18|Все новости

«L-CAPITAL» АҚ жиырма үшінші эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру жөнінде хабарлайды.
Толық атауы: «L-CAPITAL» акционерлік қоғамы (әрі қарай Қоғам). Қоғамның атқарушы органының орналасу орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Амангельді көшесі, 59а үй. Бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеу жөніндегі куәлік №А5970 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен 2014 жылдың 17 наурызында берілген. Куәлікке сәйкес бағалы қағаздар шығарылымына KZ1C59700019 ұлттық сәйкестендіру нөмірі берілген 25.500.000 (жиырма бес миллион бес жүз мың) жай акцияға және KZ1P59700115 ұлттық сәйкестендіру нөмірі берілген 8.500.000 (сегіз миллион бес жүз мың) ерекше құқылы акцияларға бөлінген. Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың Мемлекеттік тізіліміне А5970 нөмірімен енгізілген. Орналастырылатын акциялардың ...

05/02/18|Все новости

Извещение
АО "L-CAPITAL" извещает всех заинтересованных лиц, о том что  с 26 января 2018 года из числа негосударственных ценных бумаг, допущенных к обращению на KASE в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", исключены простые акции KZ1C59700019 (LCAP) АО "L-CAPITAL" . ...

31/01/18|Все новости

Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Совет директоров единогласно принял решение заключить договор аренды автомобиля Lexus Lx 570, между  АО «L-CAPITAL» и ТОО «Транспортная компания ALLTRANS» ...

15:03:18|Информация для клиентов

«L-CAPITAL» АҚ жиырма үшінші эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру жөнінде хабарлайды.
Толық атауы: «L-CAPITAL» акционерлік қоғамы (әрі қарай Қоғам). Қоғамның атқарушы органының орналасу орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Амангельді көшесі, 59а үй. Бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеу жөніндегі куәлік №А5970 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен 2014 жылдың 17 наурызында берілген. Куәлікке сәйкес бағалы қағаздар шығарылымына KZ1C59700019 ұлттық сәйкестендіру нөмірі берілген 25.500.000 (жиырма бес миллион бес жүз мың) жай акцияға және KZ1P59700115 ұлттық сәйкестендіру нөмірі берілген 8.500.000 (сегіз миллион бес жүз мың) ерекше құқылы акцияларға бөлінген. Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың Мемлекеттік тізіліміне А5970 нөмірімен енгізілген. Орналастырылатын акциялардың ...

05:02:18|Информация для клиентов

Извещение
АО "L-CAPITAL" извещает всех заинтересованных лиц, о том что  с 26 января 2018 года из числа негосударственных ценных бумаг, допущенных к обращению на KASE в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", исключены простые акции KZ1C59700019 (LCAP) АО "L-CAPITAL" . ...

31:01:18|Информация для клиентов

Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Совет директоров единогласно принял решение заключить договор аренды автомобиля Lexus Lx 570, между  АО «L-CAPITAL» и ТОО «Транспортная компания ALLTRANS» ...